Việc điều hành một tổ chức lớn và phân tán như các công ty xây dựng là một công việc phức tạp. Do đặc thù công việc của mình, các thành viên trong bộ máy của công ty xây dựng di chuyển rất nhiều giữa các công trường, văn phòng công ty, các cuộc họp với khách hàng và nhà cung cấp, thầu phụ. Bộ máy như vậy rất dễ trở nên cồng kềnh và kém hiệu quả. Ngoài ra cũng do đặc điểm kinh doanh của mình, nhân số của các công ty xây dựng cũng biến động nhiều, khi có dự án lớn quân số có thể tăng rất nhanh, khi ít dự án, công ty lại cần giảm nhanh nhân sự. Việc thay đổi số lượng và cơ cấu nhân sự tạo nên nhiều khó khăn cho các công ty xây dựng muốn xây dựng một cơ chế điều hành trơn tru là hiệu quả.

 

 

     CNTT chính là công cụ thích hợp nhất giúp cho các tổ chức nói chung và các nhà thầu xây dựng nói riêng giải quyết vấn đề phức tạp này. Một hệ điều hành dựa trên việc ứng dụng mạnh mẽ CNTT phải cho phép các tổ chức điều hành, quản lý công việc theo các quy trình chặt chẽ nhưng đồng thời phải linh hoạt, các thành viên trong tổ chức phải được liên kết với nhau, chia sẻ thông tin tài liệu mọi lúc, mọi nơi thông qua máy tính hay các thiết bị di động như máy tính bảng, điện thoại thông minh...

     Phân hệ điều hành doanh nghiệp trong SmartBuild Enterprise được thiết kế trên nền tảng quản lý luồng công việc nhằm mục đích giúp cho các nhà thầu xây dựng ứng dụng CNTT trong công tác điều hành một cách dễ dàng, nhanh chóng và tiết kiệm hơn .