Trong điều kiện ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, hạ tầng CNTT là một tài sản quan trọng không chỉ do giá trị hữu hình của nó mà quan trọng hơn thế nó còn là nơi lưu trữ các tài liệu, hồ sơ quan trọng,các quy trình nghiệp vụ và là nơi tích lũy kinh nghiệm hoạt động và  tri thức của doanh nghiệp. Do vậy đầu tư  cho hạ tầng CNTT phải được coi là một hoạt động ưu tiên và liên tục. Đối với nhà thầu xây dựng, hạ tầng CNTT có ảnh hưởng đến việc duy trì, nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả của doanh nghiệp còn hơn cả máy móc, thiết bị thi công.

     Điều quan trọng là việc đầu tư cho hạ tầng CNTT phải hiệu quả và bền vững, đáp ứng được các yêu cầu trước mắt cũng như trong tương lai. Tuy vậy cũng cần tránh xu hướng mua sắm quá lớn và quá hiện đại vượt quá nhu cầu thực tế do CNTT phát triển rất nhanh, cái hiện đại trong hôm nay sẽ rất nhanh chóng trở nên lạc hậu trong tương lai gần. Cách làm đúng là xây dựng một kế hoạch hạ tầng CNTT đồng bộ, một lộ trình đầu tư thích hợp theo yêu cầu sử dụng và một đối tác lâu bền. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tin học xây dựng, Hài Hòa mong muốn hợp tác cùng các nhà thầu xây dựng với phương châm:


" Cùng Hài Hòa phát triển "