Giải pháp SmartBuild Enterprise giúp cho các nhà thầu xây dựng đẩy nhanh quá trình ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và hiểu qua hoạt động

Kiểm soát tốt việc sử dụng nguồn lực , kiểm soát chi phí

Cải thiện công tác quản lý thi công.

Cải thiện công tác nghiệm thu , thanh quyết toán.

Cải thiện các hoạt động quản lý chung doanh nghiệp.